Toyota Hilux 2018 đỡ cấp cùng hai phiên bản mới thị trường nác ngoài.